ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0922533241
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:19  อ่าน 104 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 (ได้รับต่อเนื่อง)
รายละเอียดผลงาน
นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง ได้เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.25 KB
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:19   อ่าน 104 ครั้ง