ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ เกษสุภะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,13:35  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการทำสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ เกษสุภะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,10:42  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,10:39  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนได้รับรางวับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดและเเครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายขจร บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,10:29  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 (ได้รับต่อเนื่อง)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,09:19  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:22  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารุณี ไวนุขัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:20  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการทำสวนถาดแบบชื้นระดับกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ เกษสุภะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,15:10  อ่าน 1689 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับกลุ่มไตรมิตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาริสา พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,15:00  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเขียนเรียงความประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาริสา พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:56  อ่าน 668 ครั้ง
รายละเอียด..