ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:22  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารุณี ไวนุขัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:20  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการทำสวนถาดแบบชื้นระดับกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ เกษสุภะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,15:10  อ่าน 1578 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับกลุ่มไตรมิตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาริสา พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,15:00  อ่าน 620 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเขียนเรียงความประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาริสา พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:56  อ่าน 617 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร นนทการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:52  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านชีวภาพ) กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารุณี ไวนุขัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2555,17:37  อ่าน 776 ครั้ง
รายละเอียด..