ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักรเียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,14:04  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,14:02  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,13:59  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:22  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาววารุณี ไวนุขัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:20  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการทำสวนถาดแบบชื้นระดับกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
ชื่ออาจารย์ : นายสุพจน์ เกษสุภะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,15:10  อ่าน 1534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Power Point ระดับกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภิสรา แสงคีรีเขต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,15:02  อ่าน 856 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับกลุ่มไตรมิตร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาริสา พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,15:00  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเขียนเรียงความประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาริสา พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:56  อ่าน 603 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริพร นนทการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:52  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..