ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ตอบคำถามภาษาอังกฤษ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนวัช มหานาม, เด็กหญิงสุภาณี จักรพิมพ์ ,สุภานันท์ ชาญประเสริฐ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,17:16   อ่าน 351 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม Spelling Bee และการแข่งขัน Muti Skill Competition
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเชาวร์วรรธน์ ตาลพรรน์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:47   อ่าน 694 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ช่วงชั้นที่ 3 ในระดับจังหวัดสระแก้ว
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลำเงิน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:42   อ่าน 1082 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขัน English Contest 2012
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเชาว์วรรธน์ ตาลพรรณ์ , เด็กหญิงนฤมล ฤทธี , เด็กหญิงสาวิตรี เอื้อเฟื้อ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,14:33   อ่าน 639 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ด้านชีวภาพ) กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลำเงิน และเด็กหญิงชนิดา ศรีสุวรรณ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2555,16:23   อ่าน 765 ครั้ง