ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศ !!! ประกวดโครงงานโรงเรียนปลอดขยะและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากเศษวัสดุในท้องถิ่น
ตามที่สำนึักงานเขตพท้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้จัดประกวดโครงงานโรงเรียนปลอดขยะและประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากเศษวัสดุในท้องถิ่น ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาจานได้ส่งประกวดทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษา และ รางวัลดีเด่นในระดับชั้นประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจานทุกท่านด้วยนะคะ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและประสบผลสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านเขาจาน
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,16:46   อ่าน 762 ครั้ง