ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน "ทักทาย ไหว้ ยิ้ม"
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเีรยนบ้านเขาจานจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมความมีมารยาท ไหว้อย่างถูกต้อง สวยงาม เป็นไปตามลักลักษณ์ของโรงเรียนนั่นคือ ทักทาย ไหว้ ยิ้ม 
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,17:03   อ่าน 321 ครั้ง