ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านเขาจานได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมความมีคุณธรรมสำนึกรู้คุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ คุณธรรมความรับผิดชอบ  การมีน้ำใจ รักเพื่อพ้อง กตัญญูรู้คุณ โดยมีพระอาจารย์พิชัย เป็นพระวิทยากร
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,13:59   อ่าน 320 ครั้ง