ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาจาน
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560  โรงเรียนบ้านเขาจาน ได้จัดพิธีสวนสนามเพื่อทบทวนคำปฏิญาณขึ้น  เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,10:31   อ่าน 502 ครั้ง