ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี 2559 รุ่น
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจาน ตามจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาจาน ในวันนี้นักเรียนนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องกฏจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ แล้ว นักเรียนยังได้รับความอิ่มอร่อย และของรางวัลมากมาย 
ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานขนส่งสระแก้วเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญและกรุณามาให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2559,13:29   อ่าน 1266 ครั้ง