ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านเขาจาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านเขาจาน พร้อมกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อมอบของขวัญเป็นกำลังใจและให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถและมีความสุขรับปีใหม่ โดยมีผู้ปกครองนำอาหาร ขนม มอบให้นักเรียนมากมาย รวมถึง นากยองค์การบริหารส่วนตำบล นางรัตนา โตเจริญ และนาวาอากาศตรี คณิสรณ์ อุตะมะ ได้มอบชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนในครั้งนี้ด้วย
โรงเรียนต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน ของรางวัลและทุนการศึกษาในวันเด็กปีนี้ด้วย ขอขอบพรุะคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2559,09:43   อ่าน 2637 ครั้ง