ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนบ้านเขาจาน ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านเขาจานได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย รักสุขภาพ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสาน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2558,15:13   อ่าน 639 ครั้ง